Clic a Casglu

Rydym yn gwybod eich bod yn caru siopa; boed yng Nghanolfan Dewi Sant neu ar-lein. Ond be am gyfuno'r ddau?

 

Mae archebu ar-lein yn rhywdd, ond gall fod yn cymhleth os nad ydych yn y tŷ wrth i’r eitemau cyrraedd.

Mae Canolfan Dewi Sant yn cynnig llu o wasanaethau Clicio a Casglu, sy'n eich galluogi i archebu ar-lein a threfnu casgliad o'r ganolfan ar amser sy'n gyfleus i chi!

Collect +

 

COLLECT + YW'R FFORDD HAWDD I ANFON A CASGLU PARSELI, SAITH DIWRNOD YR WYTHNOS.

Prynu ar-lein a chael eich pecyn i’w ddanfon i Ddesg Wybodaeth Dewi Sant, mae mor hawdd â hynny!

Dilynwch y tri cham syml, isod:

1. Prynwch ar-lein a dewisiwch ‘CollectPlus’ fel eich opsiwn cyflenwi

2. Byddwch yn derbyn e-bost côd bar casgliad pan fydd eich eitem yn cyrraedd ein Desg Wybodaeth

3. Cymerwch eich côd i’n Desg Wybodaeth i gasglu eich pryniant.

Gallwch hyd yn oed roi cynnig ar unrhyw ddillad yn ein ystafell newid ddynodedig - felly hyd yn oed os nad yw eich eitem yn yr hyn yr ydych ei ddisgwyl, gallwch ei ddychwelyd yn syth!

DYCHWELYD PARSEL

Mae'n hawdd i ddychwelyd parsel, dilynwch y camau syml:

1. Gludwch eich label ar eich parsel

2. Gollwng eich parsel oddi wrth ein Desg Wybodaeth

3. Traciwch eich parsel ar-lein i'w gyrchfan

Mae Loceri Amazon yn darpariaeth hunanwasanaeth i gasglu eich parseli Amazon

 

Mae’r loceri wedi ei leoli ger L'Occitane a Swatch ar y lefel llawr yng Nghanolfan Dewi Sant*. Yn lle danfon parsel i’ch tý, danfonwch i’r Loceri Amazon a casglwch ar adeg sy'n gyfleus i chi!

Wrth i’ch parsel cyrraedd y locer, fe fyddwch yn derbyn côd unigryw ar e-bost. Defnyddiwch y côd yma i adfer y parsel.

* Cyfyngiadau yn berthnasol, gweler amazon.co.uk/locker am fwy o wybodaeth

Collect by St David's

 

Mae ‘Collect by St David’s’ yn wasanaeth rhad ac am ddim, sy’n cymryd y straen allan o siopa ar-lein.

Yn syml, archebwch unrhyw eitem o unrhyw wefan*, nodwch Canolfan Dewi Sant fel y cyfeiriad danfon a codwch eich archebion am ddim ar eich hwylustod, boed hynny yn ystod eich awr ginio, neu ar ddiwrnod allan yn siopa dros y penwythnos.

Sut mae'n gweithio

Dilynwch y canllaw syml isod:

  1. Wrth archebu ar lein, nodwch gyfeiriad Canolfan Dewi Sant, fel a ganlyn

EICH ENW YMA

Collect by St David’s
St David’s Centre Management
11 Bridge Street Arcade
St David’s Dewi Sant
CF10 2EF

2. Llenwch y ffurflen ar-lein yn gyflym yma i gofrestru

3. Codwch eich archeb wrth y ddesg wybodaeth (lleoli y tu allan i Debenhams a Starbucks ar y llawr uchaf) o fewn 28 diwrnod.

Cliciwch yma am y delerau ac amodau llawn.