Parcio

Mae maes parcio cyfoes gyda 2,000 o lefydd uwchben y ganolfan, sydd yn un o’r mannau rhataf i barcio ar gyfer siopa yng nghanol y ddinas. Mae’r maes parcio yn ddiogel gyda system CCTV 24ain awr yn monitro’r 6 llawr. Mae ardaloedd y maes parcio mewn lliwiau gwahanol hefyd i sicrhau na fyddwch yn anghofio ar ba lefel wnaethoch chi barcio ar ôl diwrnod hir o sipoa. Mae pob lefel wedi ei henwi ar ôl afonydd Cymru hefyd!

Mae yna ail maes parcio yn eistedd o dan John Lewis, sy’n gartref i 550 lefydd. Mae’n bosib cyrraedd John Lewis yn uniongyrchol o’r maes yma, yn ogystal â gweddill y ganolfan.

Prisiau parcio

Hyd at 1 awr    £2
Hyd at 2 awr    £3
Hyd at 3 awr    £4
Hyd at 4 awr    £5
Hyd at 5 awr    £6
Hyd at 6 awr    £9
Hyd at 9 awr    £18
Hyd at 24 awr   £20

Parcio hwyr rhwng - 5yh i 9yh: £2
Parcio nôs rhwng - 5yh
i 6yb: £4

Egluriad prisiau parcio hwyr a nos: 

Parcio ar ôl 5yh ac ymadael cyn 9yh- £2
Parcio ar ôl 5pm ac ymadael ar ôl 9yh- £4
Nid ydych yn talu £6 pe byddech yn parcio ar ôl 5yh a gadael ar ôl 9yh 

 

Am gyfarwyddiadau cyrraedd y maes parcio, ewch i’n tudalennau ‘Cyrraedd y Ganolfan

Uchder uchafswm cerbydau i’r maes parcio yw 2.15m.

 

 

Oriau Agor a Phrisiau


MAE MAES PARCIO CONOLFAN DEWI SANT AR AGOR 24 AWR, 7 DYDD YR WYTHNOS
MAE MAES PARCIO JOHN LEWIS AR AGOR: 06:30 I 00:30, 7 DYDD YR WYTHNOS

Mae mynediad i maes parcio Dewi Sant ar ôl 00:30 trwy mynedfa rhwydfa Dwyreiniol y ganolfan. 

 

The Carwash Company

 

Mae The Car Wash Company wedi ei leoli ar Level 5 o’r maes parcio.

Yma, mae’n bosib dewis o amrywiaeth o wasanaethau golchi car gyda phrisiau yn dechrau o £7.95.

Am fwy o wybodaeth ac i bwcio, galwch 0844 3352001.

Pweru Cerbydau Trydan
 

Mae gorsafoedd pweru cerbydau trydan ar gael ar lefel 5 o’r maes parcio.

Mae yna 4 gorsaf ac i ddefnyddio’r gwasanaeth, bydd rhaid defnyddio eich cerdyn Polar neu dadlwytho’r ap.

Er bod taliadau y maes parcio yn daladwy, nid oes nid oes tâl am ddefnyddio'r pwyntiau pŵer.