your visit

Cyrraedd y Canolfan

Getting to St David's

Mae Canolfan Dewi Sant wedi’u leoli yng nghanol dinas Caerdydd, yn agos i Orsaf Fysys Caerdydd a gorsafoedd trên Caerdydd Canolog a Heol y Frenhines.                           

Mae’n hawdd cyrraedd mewn car hefyd, gyda chysylltiadau gwych â’r A470 â’r M4.

Gall defnyddwyr SatNav mewnbynnu cod post CF10 2EQ i gyrraedd y maes parcio ar hyd Stryd Mary Ann (sy’n rhedeg rhwng Arena Motorpoint a Cineworld).

Cyrraedd y Canolfan

Mewnbynnwch côd post / lleoliadau neu ddefnyddiwch eich lleoliad presennol am gyfarwyddiadau. Gallwch hefyd ddewis eich dull dewisol o gludiant o'r rhai sydd ar gael.