your visit

Gwasanaethau

Toiledau

Mae ein toiledau mewn man cyfleus o fewn ein rhodfa Ddwyreiniol (yn agos i’r cynigion bwyd) ar y llawr gwaelod a’r lefel gyntaf. Yn yr ystafelloedd ymolchi ceir lle newid babanod ar gyfer teuluoedd a chyfleusterau i ddefnyddwyr anabl.
 

Oriau agor:

Dydd Llun – Dydd Sadwrn: 08:00 i 00:00
Dydd Sul: 10:30 i 00:00

Di-Wifr

Mae gwasanaeth di-wifr The Cloud ar gael drwy'r ganolfan. Defnyddiwch y wê ar eich ffôn i'w ddarganfod. Agorwch gyfrif a mwynhewch y wê, am ddim, yng Nghanolfan Dewi Sant, dro ar ôl tro.

Shopmobility

Mae Canolfan Dewi Sant yn gartref i Shopmobility, Caerdydd. Mae’r gwasanaeth yma ar lefel 3 o’r maes parcio.

Cysylltwch â’r tîm Shopmobility ar 029 2039 9355.

Mae’r swyddfa ar agor:

Llun – Gwener: 9.30yb – 7yh
Sadwrn: 9.30yb – 6yh
Sul: Ar Gau

Darganfod Shopmobility ar map y ganolfan.

Loceri Siopa a Gadael

Wedi ei leoli ger y Ddesg Wybodaeth ar y Lefel Uchaf, mae’r gwasanaeth Siopa a Gadael yn cynnig ffordd hawdd a chyfleus i ollwng eich siopa yn ystod y dydd. Mae un locer yn costio £1 y dydd ond mae’n rhaid gwagio eich locer ar ddiwedd y dydd cyn 8yh.

Peiriannau Arian

Gallwch godi arian ar unwaith o un o’n 6 pheiriant codi arian cyfleus.

Darganfyddwch peiriannau arian ar Fap y Ganolfan.

Mae yna peiriannau arian tu fewn Eurochange hefyd.