your visit

Oriau Agor

Gwener

Sadwrn

Sul

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Information on Opening Hours

Siopiwch ‘tan 8yh yn yr wythnos. Bwytwch yn hwyr

Mae Canolfan Siopa Dewi Sant ar agor saith niwrnod yr wythnos ac yn ystod oriau sy'n addas i chi, ein cwsmeriaid. Mae’r canolfan ar agor o Ddydd Llun i Wener tan 8yh, Sadwrn tan 7yh a Sul tan 5yh.

What's On and Offers